KEHIDUPAN MANUSIA DI NERAKA

Neraka adalah tempat tinggal
penuh kesengsaraan yang berada
di akhirat didalamnya penuh
dengan kobaran api yang sangat
bergejolak dashyat, demikian
dashyatnya hingga api itu
mengelupas kepala dan menusuk
hati, malaikatpun takut kepada
neraka maimun bin mahran
mengatakan tatkala allah swt
menciptakan neraka jahanam, Dia
menyuruhnya bersuara keras
maka semua malaikat yang ada di
tujuh langit tersungkur, kemudian
allah swt berkata kepada mereka
angkatlah kepalamu, tidakkah
kalian mengetahui bahwa aku
menciptakanmu untuk menaatiku
dan beribadah kepadaku dan
kuciptakan jahanam untuk
mahluk-ku yang mendurhakai
Aku?Mereka menjawab: "Ya
Tuhan kami tidaklah kami merasa
aman darinya hingga kami
melihat penghuninya! Pintu Pintu
Neraka" jahanam itu mempunyai
tujuh pintu, tiap tiap pintu (telah
ditetapkan) untuk golongan
tertentu dari mereka (AL Hijr ayat
44)1.Pintu yang paling bawah
(pintu hawiyah) didalamnya
ditempati oleh orang munafik dan
orang orang kafir2.Pintu yang
kedua bernama jahim3.Pintu yang
ketiga bernama saqar4.Pintu yang
ke empat bernama ladhaa5.Pintu
yang ke lima namanya
huthamah6.Pintu yang ke enam
bernama sa'iir7.Pintu ke tujuh
ditempati orang orang yang
melakukan dosa besar dari umat
muhamad saw yang sampai
meninggal dunia belum
bertaubatBahan bakar
neraka"Peliharalah dirimu dari
neraka yang bahan bakarnya
manusia dan batu yang
disediakan bagi orang orang
yang kafir (al baqarah ayat
29)Pohon di
Neraka"sesungguhnya kami
menjadikan pohon zaqqum itu
sebagai siksaan bagi orang orang
yang zalim (as shaffat ayat 63-67)
disebutkan dalam hadis nabi
bahwa semiskin miskin ahli
neraka adalah saat mereka
memohon pertolongan dengan
makanan, kemudian didatangkan
kepada mereka makanan kayu
zaqqum, begitu dimakan maka isi
perut mereka semua "semburat-
berantakan"...!, otaknya mendidih
dan dari mulut mereka keluar api
yang menjilat jilat dan jasad
mereka berjatuhan diantara
telapak kaki mereka apa saja yang
ada dineraka. Selain ada api,
dineraka juga ada jembatan,
pohon, rantai, dan belenggu
belenggu lainnya, ada tujuh puluh
ribu bukit, tiap bukit mempunyai
tujuh puluh ribu jurang, tiap
jurang mempunyai tujuh puluh
ribu nyala api, tiap nyala api
mempunyai tujuh puluh ribu
mahligai, tiap mahligai ada tujuh
rumah dari api, tiap rumah ada
tujuh puluh ribu ular dan tujuh
puluh ribu kalajengking dan tiap
kala jengking mempunyai tujuh
puluh ribu ekor
penyengat.Jembatan di
nerakaJembatan atau sirath
diciptakan oleh allah swt tepat
diatas neraka sirath itu sangat
licin dan mudah mengelincirkan,
lebih lembut bentuknya daripada
rambut tajamnya melebihi
pedang, gelapnya sangat amat
gelap dari abi sa'id al khudri
bahwa nabi saw menceritakan
kepada kami tentang malam
ketika beliau melakukan isra nabi
saw berkata: aku memandang
ternyata ada orang orang yang
mempunyai bibir seperti unta dan
malaikat meletakkan sebuah batu
besar di mulut mereka, hingga
keluar dari bawah mereka.
Mereka menjerit dan berteriak
maka aku berkata 'Ya jibril'
siapakah mereka ini? Jibril
menjawab mereka ini adalah
orang orang yang memakan harta
anak yatim secara zalim situasi
penghuni neraka.1.Tidak hidup
dan tidak mati ( ihat surat Faathir
ayat 35,36 dan 37)Maksudnya
tidak mati adalah karena para
penghuni neraka tidak lepas dari
penderitaan dan siksaan dan
tidak hidup adalah tidak dapat
merasakan hidup walau sesaat
saja secara wajar 2.Dipukul
dengan palu besi (al anfal ayat 50
dan 51) Mereka akan dipukul dari
pemukul yang terbuat dari besi
api neraka pada waktu mereka
diterima oleh malaikat malaikat
petugas neraka! "Muka muka dan
belakang mereka dipukul dengan
pemukul besi dari api
neraka"3.Senantiasa berganti
kulitMaksudnya setelah kulit
mereka terkelupas karena
terbakar dan siksaan maka
diganti dengan kulit baru lagi dan
silih berganti begitulah
seterusnya hal ini ditegaskan oleh
(surat an nisa ayat 56)4.Pakaian
ahli neraka para penghuni neraka
diberikan pakaian berupa besi
kuningan yang sangat amat
panas itu merupakan pakaian
sehari hari mereka hal ini
ditegaskan dalam (surat al hajj
ayat 19-22)5.Disediakan rantai
rantai dan belenggu
belengguRantai rantai dan
belenggu belenggu yang
panjangnya 70 hasta untuk
mengikat mereka di neraka hal ini
ditegaskan dalam surat (al insan
ayat 4) dan (surat al haaggah ayat
31-33)6.Dimasukkan kedalam
lautanLautan yang dimaksudkan
adalah lautan air mendidih yang
ada dineraka! Ada yang dibakar
ada yang direbus itulah perlakuan
terhadap penghuni neraka, hal itu
berlaku terus menerus
sebagaimana yang dijelaskan
dalam surat ar-rahman ayat 43-44
dan surat al mu'min ayat
71-727.Makanan penghuni
NerakaDisebutkan dalam hadis
nabi bahwa semiskin miskin ahli
neraka adalah saat mereka
memohon pertolongan dengan
makanan, kemudian didatangkan
kepada mereka makanan kayu
zaqqum begitu dimakan maka isi
perut mereka semua semburat
berantakan, otaknya mendidih
dan dari mulut mereka keluar api
yang menjilat jilat dan jasad
mereka berjatuhan diantara
telapak kaki mereka dan ketika
mereka sangat kehausan mereka
meminum air yang sangat amat
mendidih. Selain pohon zaqqum
mereka juga mendapatkan
makanan pohon berduri yang
tidak menggemukkan dan tidak
pula menghilangkan rasa lapar
selain pohon zaqqum dan pohon
berduri allah swt juga
menyediakan darah bercampur
nanah dan tidak pernah ada yang
memakannya kecuali penghuni
neraka. Tentang makanan para
penghuni neraka penjelasannya
pada (surat ad dukhan ayat
43-46), (surat al ghosyiyah ayat
6-7) dan (al haaqqah ayat
36-37)8.Minuman para penghuni
nerakaMinuman dari mata air
yang mendidih, minuman dari air
darah dan nanah, minuman dari
air luka dan nanah, minuman dari
air dingin yang sangat amat
dingin. Lihatlah surat al ghosyiyah
4-5:"Orang orang yang ditetapkan
sebagai penghuni neraka"1.Abu
lahab dan istrinya2.Fir'aunRaja
raja yang memerintah mesir
zaman dahulu, fir'aun yg
memerintah pada masa nabi
musa adalah ramses 2 memeintah
tahun 1250 sebeleum
masehi.3.Qarun adalah nama
salah seorang anak paman nabi
musa as, qorun dikaruniai oleh
allah kekayaan yang melimpah
ruah yang tiada bandingannya
qorun ditetapkan sebagai
penghuni neraka karena sikap
kesombongannya dan
kebakhilannya.4.QabilAnak nabi
adam yang membunuh
saudaranya sendiri habil karena
mempertiritkan hawa
nafsunya.5.Kan'an Adalah anak
nabi nuh yang kafir.6.Istri nabi
luth dan istri nabi nuh7.AzarAzar
adalah ayah nabi ibrahim yang
membuat berhala.8.Namruds

Related Posts:

0 Response to "KEHIDUPAN MANUSIA DI NERAKA"

Posting Komentar